Εξώδικο της ΕΣΠΗΤ σε ΕΔΟΕΑΠ και ΕΦΚΑ

Ζητάει άμεση ενημέρωση

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίασή του της Τρίτης 15 Μαΐου 2018 και αφού έλαβε υπόψη το ήδη δημοσιευθέν στο ΦΕΚ (αρ.φύλλου 1689/15-5-2018) νέο και ισχύον Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ απέστειλε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση προς τις διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ και του ΕΦΚΑ ζητώντας ενημέρωση για τα ακόλουθα: 
1. Αναλυτική κατάσταση όλων των εταιρειών και φορέων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον.. Νόμο 4498/2017 και συγκεκριμένα επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, Πρακτορείων Ειδήσεων Γραφείων Τύπου, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου καθώς και φορέων του Δημόσιου Τομέα (ΓΓΕ, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ κ.α.)
2. Εάν οι εργαζόμενοι στον Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο έχουν ήδη αποκτήσει ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τον ΕΔΟΕΑΠ δεδομένου ότι η τυπική ασφάλισή τους σε αυτόν είχε τυπικό χρόνο έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2017 και επομένως έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ αναμένει την άμεση ανταπόκριση τόσο του ΕΔΟΕΑΠ όσο και του ΕΦΚΑ στα παραπάνω σοβαρά ερωτήματα προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα  οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ασφαλισμένοι του Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από το νόμο (4498/2017) και το ΦΕΚ (1689/15-5-2018).


via https://ift.tt/2L4BOJu

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.