Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:

• δυσκολία στη συγκέντρωση και την προσοχή τους (κουράζονται εύκολα)

• δυσκολία στην οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών

• δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι χρειάζεται για να διατελέσουν μια εργασία και συνεπώς να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές

• δεν έχουν κίνητρο για μάθηση – δυσανασχετούν με τις σχολικές εργασίες

• αδυναμία στη γλώσσα και τα μαθηματικά

• δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα

• δυσκολεύονται στην γραφή καθ’ υπαγόρευση (να ακούν και να γράφουν ταυτόχρονα-να λάβουν ένα τηλεφωνικό μήνυμα)

• ανεπαρκής γραπτή έκφραση (απλές προτάσεις, λιτό λεξιλόγιο παραλείψεις σημεία στίξης και τονισμού)

• δυσκολία στην οπτικο-ακουστική αντίληψη

• προβλήματα στην απομνημόνευση και αποθήκευση πληροφοριών

• αδυναμία στην απομνημόνευση σειροθετημένης πληροφορίας (δυσκολία στις αλληλουχίες – ημέρες, μήνες, εποχές, χρόνο κλπ.)

• ελλιπής φωνολογική επεξεργασία

• δυσκολεύονται να ακολουθήσουν περίπλοκες οδηγίες

• δεν δέχονται εύκολα κριτική

• εκδηλώνουν ανώριμη συμπεριφορά (ορισμένες φορές και ανώριμη κινητικότητα – αδέξια, ζημιάρικα παιδιά)

• έχουν προβλήματα και στην λεπτή κινητικότητα τους (κρατούν το μολύβι πολύ σφιχτά ή με λάθος τρόπο, κάνουν άσχημα γράμματα)

• απαντούν χωρίς να σκεφτούν, αυτόματα και πολλές φορές δίνουν την λάθος απάντηση

• αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις άγχους και έντασης

• δυσκολεύονται με τις κοινωνικές τους σχέσεις (έλλειμμα στις κοινωνικές τους δεξιότητες).via http://ift.tt/2Fja0ia

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.