Τίθενται ή τίθονται;

Το ρήμα είναι τίθεμαι (και όχι τίθομαι) και σημαίνει μπαίνω.

τίθεμαι < αρχαία ελληνική τίθεμαι, παθητική φωνή του ρήματος τίθημι

ενεστ.: τίθεμαι, στιγμ. μέλλ.: θα τεθώ, αόρ.: τέθηκα (παθητική φωνή του θέτω).

Επομένως, το σωστό είναι να λέμε τίθενται και όχι τίθονται.

Αποστόλης Ζυμβραγάκης, φιλόλογος.

Περισσότερα γλωσσικά λάθη εδώ.
via http://ift.tt/2GB4jvv

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.