Ανεγείρω ή αναγείρω;

Το σωστό είναι ανεγείρω και όχι αναγείρω. 

ανεγείρω < ελληνιστική κοινή ἀνεγείρω < ανά + εγείρω

Το ρήμα σχηματίζεται από τα συνθετικά ανά και εγείρω και σημαίνει «οικοδομώ»: Οικοδομές που ανεγείρονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Παρόμοια: διεγείρω-διέγερση, εξεγείρω-εξέγερση.

Ο αποκλίνων τύπος αναγείρω οφείλεται πιθανόν σε συσχέτιση με το ρήμα γέρνω, (έγειρα) να γείρω.

Περισσότερα γλωσσικά λάθη εδώ.via http://ift.tt/2EvGxUl

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.