Ανειλημμένες ή ανειλλημένες;

Η λέξη ανειλημμένος είναι μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος αναλαμβάνω και γράφεται έτσι, ανειλημμένος. Έτσι, όταν θέλουμε να γράψουμε ότι έχουμε κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, γράφουμε "ανειλημμένες υποχρεώσεις".

ανειλημμένος < αρχαία ελληνική ἀνειλημμένος < μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος ἀναλαμβάνω
via http://ift.tt/2FywAlM

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.