11 διερευνητικά – ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) μαθησιακών δυσκολιών
  
*Η χρήση των εργαλείων απαιτεί εξειδίκευση και εκπαίδευση.
Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση τους και η κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος βάση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, από άτομα μη εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα, εγκυμονεί κινδύνους για το μαθητή.via http://ift.tt/2GIM33V

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.