Αυτό είναι το νέο Λύκειο που θα αλλάξει το τοπίοΓράφει ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου

Το Μεταρρυθμιστικό σχέδιο αρχίζει να ξετυλίγεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Από τον Σεπτέμβριο γίνεται υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε 243 δήμους από τους 325 και γενικεύεται σε τρία χρόνια. Προχωράμε στην ολόπλευρη ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων μετά και τη φετινή επέκταση του θεσμού σε όλα τα ολιγοθέσια . Η τσάντα στο σχολείο είναι μια κίνηση ώστε να συμβάλουμε σε μια δημιουργικότερη καθημερινότητα των μαθητών  στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 
Διαμορφώνονται νέα προγράμματα σπουδών στο Γυμνάσιο Επεξεργαζόμαστε το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο για το Λύκειο και την αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ. Μελετάμε την κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων σε πολλά Τμήματα Γίνεται νομοθετική ρύθμιση για τις μετεγγραφές ώστε τα αδέλφια να μένουν μαζί και κάτω από ειδικές συνθήκες να μπορούν να κάνουν μετεγγραφές εκεί που μένουν οι γονείς τους.
Γίνονται συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Ιδρύσαμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημιουργούμε διετείς δομές στα ΑΕΙ για παροχή ευρωπαϊκών επαγγελματικών πιστοποιητικών προσόντων προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Αυξήσαμε σε πρωτοφανή επίπεδα τις μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το ΙΚΥ
Με τον προϋπολογισμό του 2018 για δεύτερη συνεχή χρονιά έπειτα από πολλά χρόνια αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση. Σχεδόν τίποτε απ όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν δυνατόν να προγραμματιστεί αν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι τα οικονομικά της χώρας βελτιώνονται και πως η επιλογή της κυβέρνησης είναι και η οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης
ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ δεν είναι για λίγους
Μια τέτοια αντίληψη περιθωριοποιεί τους νέους ακυρώνει όνειρα και προσδοκίες αλλά βλάπτει και την ίδια τη χώρα η οποία έχει μεγάλη ανάγκη από νέους με προσόντα και δεξιότητες
Πρώτος στόχος στην κατεύθυνση αυτή είναι η ριζική βελτίωση και των δύο ειδών Λυκείου. Να πάψει να είναι πάρεργο στη σκιά της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων. Αντίθετα οφείλει να αποκτήσει αυθύπαρκτη μορφωτική υπόσταση να γίνει τόπος δημιουργίας και ζωής για παιδιά εκπαιδευτικούς
γονείς. Κανείς δεν μπορεί να είναι δημιουργικός σ έναν χώρο ξένο αφιλόξενο
Η προοπτική της αναβάθμισης του Λυκείου συνδυάζεται με μια αντίστοιχη πολιτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η οποία στοχεύει στην πρόσβαση όλων όσοι το επιθυμούν και στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης
Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ πρόσβαση η πρόσβαση όσων νέων το επιθυμούν είναι στόχος οραματικός αλλά και ρεαλιστικός Σήμερα εισάγεται στα ΑΕΙ η πλειονότητα όσων δίνουν Πανελλαδικές. Ωστόσο το σημερινό σύστημα πάσχει σε πάρα πολλά σημεία Ταλαιπωρεί αφάνταστα τους μετέχοντες και τις οικογένειές τους τους απομακρύνει λόγω και της παραπαιδείας από την κριτική σκέψη και οδηγεί πολλούς σε Τμήματα που δεν ενδιαφέρουν τους φοιτητές.
Επιπλέον για να συντηρούν ένα τέτοιο σύστημα οι οικογένειες καταβάλ λουν περίπου 2 δισ ευρώ για κάθε φουρνιά εισακτέων Συνέπεια Γνωσιακές διαδικασίες ταυτισμένες με το άγχος εκμάθηση τεχνικών για τις εξετάσεις και όχι για την καλλιέργεια των νέων και μια ανησυχητική κοινωνική συναίνεση όπου βαθμιαία ένας κερδοσκοπικός θεσμός όπως τα φροντιστήρια και η παραπαιδεία έγινε οργανικό τμήμα της δημόσιας  εκπαίδευσης και οδηγεί στη βαθμιαία ακύρωση της
Η ΕΠΙΛΥΣΗ του προβλήματος είναι πολύπλοκη
Δεν μπορεί όμως να λυθεί χωρίς δύο βασικές προϋποθέσεις τη δυνατότητα των ΑΕΙ να ικανοποιήσουν τη ζήτηση και να παρέχουν σπουδές υψηλού επιπέδου Σε αυτό
Το νέο Λύκειο θα αλλάξειτο τοπίο τον διπλό στόχο αποβλέπει η πολιτική του ΥΠΠΕΘ μαζί με τα ΑΕΙ
Από εδώ εκκινεί η πολιτική μας της διαμόρφωσης του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Ερευνας μια από τις κατευθυντήριες γραμμές του νόμου 4485 για τα ΑΕΙ που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι.
Στόχος είναι η υπέρβαση των σημερινών παθογενειών που εγκλωβίζουν δημιουργικές δυνάμεις έχουν υψηλό κόστος και αντίκεινται στην αναβάθμιση των σπουδών Να αλλάξει η νοοτροπία που ενισχύει τον κατακερματισμό Τμημάτων και προσωπικού την ασάφεια και  την αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένωτην αδυναμία συχνά παροχής  σπουδών υψηλής στάθμης που να αποκρίνονται στα προτάγματα των καιρών και στις ανάγκες της χώρας ΓΓ αυτό ο νόμος 4485 εστίασε στη συνέργεια ιδρυμάτων και ερευνητικών ομάδων στη σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφέρειες.
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ακολουθεί με συνέπεια το υπουργείο Παιδείας Στόχος είναι μέσα από τις συνέργειες ιδρύματα και επιστήμονες να αποκτήσουν νέα πνοή να βγουν μπροστά να καινοτομήσουν να φτιαχτούν νέες δομές που να αποκρίνονται στην ανάγκη της χώρας για ένα νέο ξεκίνημα σε όλους τους τομείς.
Από τη φιλοσοφία αυτή εκκινούν τα σημερινά εγχειρήματα αναδιαμόρφωσης του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Η ίδρυση κατά πρώτον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με βάση τα ΤΕΙ της περιο χής Αθήνας και Πειραιά δύο ιδρύματα που έχουν καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά Από την ίδια φιλοσοφία εμφορούνται και άλλα εγχειρήματα συνέργειας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα Ιόνια στην Ηπειρο στη Θεσσαλία Στερεά και αλλού.
Τα εγχειρήματα αυτά και δυνάμεις δημιουργικές θα απελευθερώσουν και τις τοπικές κοινωνίες θα ωφελήσουν και κυρίως θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των σπουδών των φοιτητών τους
Ολα αυτά δεν γίνονται για να μειωθούν τα ιδρύματα και να γίνουν περικοπές δαπανών όπως έγινε το 2013 με το Σχέδιο Αθηνά. Το αντίθετο Στόχος είναι να μπορούν να σπουδάζουν όλοι οι νέοι που το επιθυμούν
Γι αυτό προβλέπεται η ίδρυση νέων Τμημάτων που να αποκρίνονται στις επιστημονικές προκλήσεις των καιρών και στις ανάγκες της χώρας. Ολα όμως γίνονται και πρέπει να γίνουν αποκλειστικά με ακαδημαϊκά κριτήρια. Είναι αδιανόητο σήμερα να φτιάχνονται
Τμήματα χωρίς επιστημονικό αντικείμενο μόνο και μόνο για πελατειακούς λόγους όπως κάποτε τα στρατόπεδα
ΑΣΦΑΛΩΣ όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς πόρους
Τα ελληνικά ΑΕΙ χτυπήθηκαν άγρια από την κρίση Ο αριθμός του προσωπικού τους μειώθηκε δραστικά οι μισθοί το ίδιο η  χρηματοδότηση έφτασε σε ανεπίτρεπτα όρια
Ετσι σημαντικό τμήμα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας αναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Η κυβέρνηση αυτή πρώτη επιχείρησε να αναστρέψει την κατάσταση. Εδωσε 1.000 θέσεις ΔΕΠ χιλιάδες υποτροφίες σε νέους επιστήμονες προχωρά σε σταδιακή αύξηση των δαπανών στην παιδεία με στόχο  να κάνει άμεσα πολύ περισσότερα.Πέρα όμως από αυτά προχωρά μεθοδικά και με σχέδιο στην αναμόρφωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ελπίδα ότι αυτή θα παίξει ρόλο σημαντικό θέλω να πιστεύω στην ανασύνταξη της χώρας
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Νεα Σελίδα
Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.


via http://ift.tt/2AsxxJn

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.