Χημεία Β' Γυμνασίου - Αναλύσεις όλων των μαθημάτων

Χημεία Β' Γυμνασίου: Θεωρία – Ασκήσεις (pdf αρχεία)

Μάθημα 1: 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε;
Μάθημα 2: 1.2 Καταστάσεις της ύλης
Μάθημα 3 (sos): 1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών
Μάθημα 4: 2.1 Το νερό στη ζωή μας
Μάθημα 5 (sos): 2.2 Το νερό ως διαλύτης – μείγματα
Μάθημα 6 (sos): 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας
Μάθημα 7: 2.4 Ρύπανση του νερού
Μάθημα 8 (sos): 2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων
Μάθημα 9 (sos): 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού – χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
Μάθημα 10: 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών
Μάθημα 11 (sos): 2.7 Χημική αντίδραση
Μάθημα 12 (sos): 2.8 Άτομα και μόρια
Μάθημα 13 (sos): 2.9 Υποατομικά σωματίδια –Ιόντα
Μάθημα 14 (sos): 2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων
Μάθημα 15 (sos): 2.11 χημική εξίσωση
Μάθημα 16: 3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα
Μάθημα 17: 3.2 Οξυγόνο
Μάθημα 183.3 Διοξείδιο του άνθρακα
Μάθημα 19:  3.4 Η ρύπανση του αέρα
Μάθημα 20:  4.1 Το έδαφος και το υπέδαφος
Μάθημα 21:  4.2 Ρύπανση του εδάφους


via http://ift.tt/2CV9usQ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.