Αρχαία ελληνική θεματογραφία για τη διδασκαλία της γραμματικής και της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Υποκείμενο, φθόγγοι, γράμματα, λέξεις, συλλαβές Εγκλίσεις, μέρη του λόγου Αντικείμενο, άκλιτα μέρη του λόγου Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί, Α΄ κλίση ουσιαστικών Οι πλάγιες πτώσεις ως προσδιορισμοί, Β΄ κλίση ουσιαστικών Το άρθρο, Γ΄ κλίση ουσιαστικών: φωνηεντόληκτα, συμφωνόληκτα Η χρήση των αντωνυμιών, Γ΄ κλίση ουσιαστικών: ημιφωνόληκτα Επιρρηματικοί προσδιορισμοί, ανώμαλα ουσιαστικά Σχήματα λόγου, επίθετα β΄ κλίσης Παρατακτική σύνδεση, επίθετα γ΄ κλίσης

Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.via http://ift.tt/2DXbqkf

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.