Μαθαίνω να διαβάζω και να ακολουθώ οδηγίες - 5 δωρεάν φύλλα εργασίας
Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί από τα παιδιά να διαβάζουν προσεκτικά κάθε οδηγία και να την εκτελούν.  Τέτοια φύλλα εργασίας μπορεί να δίνονται στα παιδιά, την ώρα που τελειώνουν μια άλλη εργασία τους ή όποτε υπάρχει κενός χρόνος στη δράση τους στην τάξη.
Ακόμα, ενδεχομένως, μία τάξη να έχει ως στόχο την εκτέλεση γραπτών οδηγιών. Οπότε, αυτά τα φυλλάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας κατανόησης οδηγιών. Το πρώτο φυλλάδιο είναι καλό να γίνεται στην ολομέλεια,με τη στήριξη της/του εκπαιδευτικού. Για κάθε οδηγία, το παιδί μπορεί να υπογραμμίζει τις σημαντικές λέξεις ή μπορεί να τη λέει προφορικά με δικά του λόγια.


via http://ift.tt/2n8n2Gx

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.