Βασικές φράσεις στα Λιθουανικά
Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα λιθουανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λιθουανία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα λιθουανικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα λιθουανικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα λιθουανικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα λιθουανικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου λιθουανικά" στα λιθουανικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα λιθουανικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα λιθουανικά:
 

Καλωσόρισμα

 

Labas! Γειά σου!

Labas rytas! Καλημέρα!

Laba diena! Χαίρετε!

Labas vakaras! Καλησπέρα!

Labanakt! Καληνύχτα! (m,f)

Viso! Γεια!

Iki pasimatymo! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

taip ναι

ne όχι

gal ίσως

gerai εντάξει

Ačiū! Ευχαριστώ!

Prašom! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Atsiprašau, ... Συγγνώμη,...

Aš apgailestauju. Λυπάμαι. (m/f)

Aš (ne)turiu ... Έχω (Δεν έχω) ...

Mes (ne)turime ... Έχουμε (Δεν έχουμε) ...

Yra ...
Nėra ...
(Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 

Aš esu .../ Mano vardas ... Με λένε ...

Aš esu ... Κατάγομαι από ...

Man ... metų. (Man dvidešimt metų./ Man dvidešimt trys metai.) Είμαι ... xρονών (Είμαι είκοσι χρονών. / Δεν είμαι είκοσι χρονών.)

Aš keliauju (ne)vienas. Ταξιδεύω (Δεν ταξιδεύω) μόνος (m) / μόνη (f).

Aš keliauju su ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Aš nekalbu lietuviškai. Δεν μιλάω λιθουανικά.

Aš nesuprantu. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Ar kalbate ...? Μιλάτε...; (m, f)

Ar čia kas nors kalba ...? Μιλάει κανείς ...;

angliškai αγγλικά

prancūziškai γαλλικά

Užrašykite tai prašau. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Pakartokite prašau. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Prašome luktelėti akimirksnį. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

nulis μηδέν

vienas ένα

du δύο

trys τρία

keturi τέσσερα

penki πέντε

šeši έξι

septyni επτά

aštuoni οκτώ

devyni εννέα

dešimt δέκα

vienuolika έντεκα

dvylika δώδεκα

trylika δεκατρία

keturiolika δεκατέσσερα

penkiolika δεκαπέντε

šešiolika δεκαέξι

septyniolika δεκαεπτά

aštuoniolika δεκαοκτώ

devyniolika δεκαεννέα

dvidešimt είκοσι

dvidešimt vienas είκοσι ένα

trisdešimt τριάντα

keturiasdešimt σαράντα

penkiasdešimt πενήντα

šešiasdešimt εξήντα

septyniasdešimt εβδομήντα

aštuoniasdešimt ογδόντα

devyniasdešimt ενενήντα

šimtas εκατό

tūkstantis χίλια

milijonas ένα εκατομμύριο

keletas ένα ζευγάρι
 


via http://ift.tt/2zH3IFx

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.