Αδίδακτα κείμενα στα Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου για τη μελέτη πολλών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τη μελέτη των μορφών του υποκειμένου, του σύστοιχου αντικειμένου, των ουσιαστικών α' και β' κλίσης και των επιθέτων β' κλίσης

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τη μελέτη της λειτουργίας του απαρεμφάτου, της απρόσωπης σύνταξης, της τρίτης κλίσης ουσιαστικών και των τριτόκλιτων επιθέτων

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για το άμεσο, το έμμεσο και το σύστοιχο αντικείμενο, τη διαφορά του κατηγορουμένου από το αντικείμενο και τον ρόλο της γενικής κατηγορηματικής

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τον σχηματισμό των παραθετικών των επιθέτων και των επιρρημάτων, τη λειτουργία και τη διαφορά κατά τη μετάφραση των μορίων ἂν και ὡς

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τα είδη, τη λειτουργία και τη μεταφραστική απόδοση των μετοχών, τις μορφές του ποιητικού αιτίου, τη μετατροπή της σύνταξης από ενεργητική σε παθητική και αντίστροφα και την κλίση των μετοχών

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές και τις επιρρηματικές τελικές προτάσεις, τους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς, τον β΄ όρο σύγκρισης, την κλίση των συνηρημένων ρημάτων και του βοηθητικού ρήματος εἰμί

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τη λειτουργία των ονοματικών προσδιορισμών, τη χρήση των ονοματικών προτάσεων ως προσδιορισμών, την κλίση των αντωνυμιών και του μέλλοντα των υπερδισύλλαβων ρημάτων που λήγουν σε –ίζω

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις δευτερεύουσες ονοματικές ενδοιαστικές και τις επιρρηματικές χρονικές – υποθετικές προτάσεις, αλλά και το φαινόμενο της επιμεριστικής παράθεσης και την κλίση του Αορίστου Β'

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, το φαινόμενο της σύμπτυξης δευτερεύουσας πρότασης σε αντίστοιχη μετοχή, τα είδη της δοτικής προσωπικής, τους επιρρηματικούς εμπρόθετους προσδιορισμούς, την κλίση του μέσου παρακειμένου και του υπερσυντελίκου των συμφωνόληκτων ρημάτων, τα αριθμητικά επίθετα, αλλά και την κλίση των μονοσύλλαβων συνηρημένων ρημάτων σε -έ

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τον πλάγιο λόγο, τις απαρεμφατικές προτάσεις, τις χρήσεις της γενικής και της δοτικής, τον σχηματισμό και την κλίση των παθητικών χρόνων α΄ και β΄ των ρημάτων και την κλίση των ανώμαλων ουσιαστικών

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις, τις δευτερεύουσες επιρρηματικές συμπερασματικές απαρεμφατικές προτάσεις που εισάγονται με τα ἐφ’ ᾧ και ἐφ’ ᾧτε και την κλίση των ρημάτων της β΄ συζυγίας (σε –μι)

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, τον υποθετικό λόγο του προσδοκώμενου, το συντακτικό φαινόμενο «λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι», τους σύνθετους και εξαρτημένους υποθετικούς λόγους και την κλίση των ρημάτων «εἶμι» και «οἶδα»

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για την μετατροπή των εξαρτημένων υποθετικών λόγων σε ευθείς, ην κλίση των αορίστων β΄: ἔβην, ἔφθην, ἐγήραν, ἔγνων, ἑάλων, ἐβίων, (ἀπ)έδραν, ἔφυν, ἔδυν και ἐρρύην, την κλίση των ρημάτων: ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κεῖμαι, κάθημαι, τον σχηματισμό του μέλλοντα και του αορίστου των ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων

Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για την ανάλυση των ρηματικών επιθέτων σε –τέος, τις δευτερεύουσες επιρρηματικές εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις και τη διάκριση των ομόηχων τύπων της αρχαίας ελληνικήςΠερισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.


via http://ift.tt/2A8KrNj

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.