Βασικές φράσεις στα Ινδικά
Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ινδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ινδία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ινδικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ινδικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ινδικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ινδικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ινδικά" στα ινδικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ινδικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ινδικά:
 

Καλωσόρισμα

 

हलो ! Γειά σου!

गुड मौरनिंग ! Καλημέρα!

नमस्ते ! Χαίρετε!

हलो ! Καλησπέρα!

गुड नाइट ! Καληνύχτα! (m,f)

बाइ ! Γεια!

फिर मिलेंगे ! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

हाँ ναι

नहीं όχι

शायद ίσως

ओ.के. εντάξει

धन्यवाद ! Ευχαριστώ!

वेल कम ! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

सुनिये ... Συγγνώμη,...

सॉरी | Λυπάμαι. (m/f)

मेरे पास... (नहीं) है | Έχω (Δεν έχω) ...

हमारे पास ...( नहीं) है | Έχουμε (Δεν έχουμε) ...

यहाँ... ( नहीं) है | (Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 

मेरा नाम... है | Με λένε ...

मैं आता हूँ | Κατάγομαι από ...

मैं ... साल का हूँ | Είμαι... χρονών.

मैं शादी शुदा (नहीं) हूँ | Είμαι (Δεν είμαι) παντρεμένος (m) παντρεμένη (f).

मैं अकेले घूमता हूँ | Ταξιδεύω (Δεν ταξιδεύω) μόνος (m) / μόνη (f).

मैं ... के साथ घूमता हूँ | Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

मुझे हिंदी नहीं आती | Δεν μιλάω ινδικά.

मुझे समझ नहीं आती | Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

क्या आप ... बोलतेहैं ? Μιλάτε...; (m, f)

क्या यहाँ कोई ... बोलता है ? Μιλάει κανείς ...;

अंग्रेज़ी αγγλικά

फ्रेंच γαλλικά

प्लीज़ ये लिख दीजिए | Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

प्लीज़ ये दोबाराकीजिए | Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

एक मिनट प्लीज़ | Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

एक ένα

दो δύο

तीन τρία

चार τέσσερα

पाँच πέντε

छह έξι

सात επτά

आठ οκτώ

नौ εννέα

दस δέκα

ग्यारह έντεκα

बारह δώδεκα

तेरह δεκατρία

चौदह δεκατέσσερα

पन्द्रह δεκαπέντε

सोलह δεκαέξι

सत्तरह δεκαεπτά

अठारह δεκαοκτώ

उन्नीस δεκαεννέα

बीस είκοσι

इक्कीस είκοσι ένα

तीस τριάντα

चालीस σαράντα

पचास πενήντα

साठ εξήντα

सत्तर εβδομήντα

अस्सी ογδόντα

नब्बे ενενήντα

सौ εκατό

एकहज़ार χίλια

दस लाख ένα εκατομμύριο

कुछ एक ένα ζευγάρι
 


via http://ift.tt/2nphfjk

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.