Βασικές φράσεις στα Ισπανικά Λατινικής Αμερικής

Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά (λατινική αμερική) στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λατινική αμερική.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ισπανικά (λατινική αμερική);
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ισπανικά (λατινική αμερική);
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ισπανικά (λατινική αμερική);
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ισπανικά (λατινική αμερική);
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ισπανικά (λατινική αμερική)" στα ισπανικά (λατινική αμερική);
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ισπανικά (λατινική αμερική).

Καλωσόρισμα

 

¡Hola! Γειά σου!

¡Buenos días! Καλημέρα!

¡Buenas tardes! Χαίρετε!

¡Buenas noches! Καλησπέρα!

¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! Καληνύχτα! Τα λέμε αύριο!

¡Chao!/ ¡Adiós! Γεια!

¡Hasta luego! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

si ναι

no όχι

de pronto ίσως

Ok εντάξει

¡Gracias! Ευχαριστώ!

De nada. Con mucho gusto. Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Disculpe, .../ Perdón, ... Συγγνώμη,...

Lo siento. Λυπάμαι. (m/f)

Tengo .../ No tengo (ningún) ... Έχω ... / δεν έχω ...

Tenemos .../ No tenemos (ningún) ... Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Hay .../ No hay (ningún) ... Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Me llamo ... Με λένε ...

Soy de ... Κατάγομαι από ...

Tengo ... años. Είμαι... χρονών.

Soy casado./ No soy casado. Soy casada./ No soy casada. Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Viajo solo./ No viajo solo. Viajo sola./ No viajo sola. Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Viajo con ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

No hablo español. Δεν μιλάω ισπανικά.

No entiendo. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
¿Habla usted ...? Μιλάτε...; (m, f)

¿Habla alguien ...? Μιλάει κανείς ...;

Inglés αγγλικά

Francés γαλλικά

Por favor escriba. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Por favor repita. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Un momento por favor. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

cero μηδέν

uno ένα

dos δύο

tres τρία

cuatro τέσσερα

cinco πέντε

seis έξι

siete επτά

ocho οκτώ

nueve εννέα

diez δέκα

once έντεκα

doce δώδεκα

trece δεκατρία

catorce δεκατέσσερα

quince δεκαπέντε

dieciséis δεκαέξι

diecisiete δεκαεπτά

dieciocho δεκαοκτώ

diecinueve δεκαεννέα

veinte είκοσι

veintiuno είκοσι ένα

treinta τριάντα

cuarenta σαράντα

cincuenta πενήντα

sesenta εξήντα

setenta εβδομήντα

ochenta ογδόντα

noventa ενενήντα

cien εκατό

mil χίλια

un millón ένα εκατομμύριο

un par ένα ζευγάρι
 


via http://ift.tt/2kr9tV1

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.