Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις, τις δευτερεύουσες επιρρηματικές συμπερασματικές απαρεμφατικές προτάσεις που εισάγονται με τα ἐφ’ ᾧ και ἐφ’ ᾧτε και την κλίση των ρημάτων της β΄ συζυγίας (σε –μι)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.