Βασικές φράσεις στα Σουηδικά

Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σουηδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σουηδία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα σουηδικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα σουηδικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα σουηδικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα σουηδικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου σουηδικά" στα σουηδικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα σουηδικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σουηδικά:


ΚαλωσόρισμαHej! Γειά σου!

God morgon! Καλημέρα!

God dag! Χαίρετε!

God kväll! Καλησπέρα!

God natt! Καληνύχτα! (m,f)

Hej då! Γεια!

Σημαντικό λεξιλόγιοja ναι

nej όχι

kanske ίσως

OK εντάξει

Tack! Ευχαριστώ!

Ingen orsak! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Ursäkta, ... Συγγνώμη,...

Förlåt. Με συγχωρείτε.

Jag har ...
Jag har ingen ...
Έχω ... / δεν έχω ...

Vi har ...
Vi har ingen ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Det finns ...
Det finns ingen ...
Είναι / δεν είναι ...

ΣυστήνομαιJag heter ... Με λένε ...

Jag kommer ... Κατάγομαι από ...

Jag är ... år gammal. Είμαι... χρονών.

Jag är gift.
Jag är inte gift.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Jag reser med ... Ταξιδεύω με ...

ΣυνεννόησηJag talar ingen svenska. Δεν μιλάω σουηδικά.

Det förstår jag inte. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Talar någon här ...? Μιλάει κανείς ...;

engelska αγγλικά

franska γαλλικά

Kan du skriva upp det? Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Kan du upprepa det? Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Ett ögonblick. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοίnoll μηδέν

ett ένα

två δύο

tre τρία

fyra τέσσερα

fem πέντε

sex έξι

sju επτά

åtta οκτώ

nio εννέα

tio δέκα

elva έντεκα

tolv δώδεκα

tretton δεκατρία

fjorton δεκατέσσερα

femton δεκαπέντε

sexton δεκαέξι

sjutton δεκαεπτά

arton δεκαοκτώ

nitton δεκαεννέα

tjugo είκοσι

tjugoett είκοσι ένα

trettio τριάντα

fyrtio σαράντα

femtio πενήντα

sextio εξήντα

sjuttio εβδομήντα

åttio ογδόντα

nittio ενενήντα

hundra εκατό

tusen χίλια

en miljon ένα εκατομμύριο

ett par ένα ζευγάρι

Περισσότερα θέματα για ξένες γλώσσες εδώ.


via http://ift.tt/2BX8Plo

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.