Βασικές φράσεις στα Δανικά
Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα δανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Δανία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα δανικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα δανικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα δανικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα δανικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου δανικά" στα δανικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα δανικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα δανεζικά:
 

Καλωσόρισμα

 

Hej! Γειά σου!

Godmorgen! Καλημέρα!

Goddag! Χαίρετε!

Godaften! Καλησπέρα!

Godnat! Καληνύχτα! (m,f)

Vi ses! Γεια!

Farvel! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

ja ναι

nej όχι

måske ίσως

okay εντάξει

Tak! Ευχαριστώ!

Velbekom! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Undskyld, ... Συγγνώμη,...

Det er jeg ked af. Λυπάμαι. (m/f)

Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Έχω ... / δεν έχω ...

Vi har ...
Vi har ingen ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Der er ...
Der er ingen ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Jeg hedder ... Με λένε ...

Jeg kommer ... Κατάγομαι από ...

Jeg er ... år gammel. Είμαι... χρονών.

Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Jeg rejser alene.
Jeg rejser ikke alene.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Jeg rejser med ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Jeg taler ikke dansk. Δεν μιλάω δανικά.

Det forstår jeg ikke. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Taler du ...? Μιλάτε...; (m, f)

Er der nogen, der taler ...? Μιλάει κανείς ...;

engelsk αγγλικά

fransk γαλλικά

Vær så venlig at skrive det ned. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Vær så venlig at gentage det. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Et øjeblik. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

nul μηδέν

en ένα

to δύο

tre τρία

fire τέσσερα

fem πέντε

seks έξι

syv επτά

otte οκτώ

ni εννέα

ti δέκα

elleve έντεκα

tolv δώδεκα

tretten δεκατρία

fjorten δεκατέσσερα

femten δεκαπέντε

seksten δεκαέξι

sytten δεκαεπτά

atten δεκαοκτώ

nitten δεκαεννέα

tyve είκοσι

enogtyve είκοσι ένα

tredive τριάντα

fyrre σαράντα

halvtreds πενήντα

tres εξήντα

halvfjerds εβδομήντα

firs ογδόντα

halvfems ενενήντα

hundrede εκατό

tusinde χίλια

en million ένα εκατομμύριο

et par ένα ζευγάρι
 via http://ift.tt/2AuyCCh

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.