Βασικές φράσεις στα Βουλγαρικά

Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα βουλγαρικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Βουλγαρία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα βουλγαρικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα βουλγαρικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα βουλγαρικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα βουλγαρικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου βουλγαρικά" στα βουλγαρικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα βουλγαρικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα βουλγαρικά:


Καλωσόρισμα

 

Здравей! Γειά σου!

Добро утро! Καλημέρα!

Добър ден! Χαίρετε!

Добър вечер! Καλησπέρα!

Лека нощ! Καληνύχτα! (m,f)

Чао! Γεια!

Довиждане! Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

да ναι

не όχι

може би ίσως

добре εντάξει

Благодаря! Ευχαριστώ!

Моля! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Извинете? Συγγνώμη,...

Съжалявам. Λυπάμαι. (m/f)

Аз имам .../ Аз нямам ... Έχω ... / δεν έχω ...

Ние имаме .../ Ние нямаме ... Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Няма ... (Δεν) υπάρχει ...

Συστήνομαι

 

Казвам се ... Με λένε ...

Аз съм ... Κατάγομαι από ...

Аз съм на ... години. Είμαι... χρονών.

Аз съм женен./ Аз не съм женен. (м), Аз съм омъжена./ Аз не съм омъжена. (ж) Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Аз пътувам сам./ Аз не пътувам сам. Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Аз пътувам с ... Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Аз не говоря български. Δεν μιλάω βουλγαρικά.

Това не го разбирам. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Говорите ли ...? Μιλάτε...; (m, f)

Тук някой говори ли ...? Μιλάει κανείς ...;

английски αγγλικά

френски γαλλικά

Моля, запишете това. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Моля, повторете това. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Един момент, моля. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 

едно ένα

две δύο

три τρία

четири τέσσερα

пет πέντε

шест έξι

седем επτά

осем οκτώ

девет εννέα

десет δέκα

единайсет έντεκα

дванайсет δώδεκα

тринайсет δεκατρία

четиринайсет δεκατέσσερα

петнайсет δεκαπέντε

шестнайсет δεκαέξι

седемнайсет δεκαεπτά

осемнайсет δεκαοκτώ

деветнайсет δεκαεννέα

двайсет είκοσι

двайсет и едно είκοσι ένα

трийсет τριάντα

четиридесет σαράντα

петдесет πενήντα

шейсет εξήντα

седемдесет εβδομήντα

осемдесет ογδόντα

деветдесет ενενήντα

сто εκατό

хиляда χίλια

един милион ένα εκατομμύριο

няколко ένα ζευγάρι
 
via http://ift.tt/2zMMfOZ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.