Αδίδακτο κείμενο στα αρχαία ελληνικά για τα είδη, τη λειτουργία και τη μεταφραστική απόδοση των μετοχών, τις μορφές του ποιητικού αιτίου, τη μετατροπή της σύνταξης από ενεργητική σε παθητική και αντίστροφα και την κλίση των μετοχών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.