Βασικές φράσεις στα Ισπανικά

Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ισπανία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ισπανικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ισπανικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ισπανικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ισπανικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ισπανικά" στα ισπανικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ισπανικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισπανικά:
Καλωσόρισμα¡Hola! Γειά σου!

¡Buenos días! Καλημέρα!

¡Buenos días! Χαίρετε!

¡Buenas tardes
buenas noches!
Καλησπέρα!

¡Buenas noches! Καληνύχτα! (m,f)

¡Adiós! Γεια!

¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιοναι

no όχι

a lo mejor ίσως

Ok, bien εντάξει

¡Gracias! Ευχαριστώ!

¡De nada! Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Disculpe, ... Συγγνώμη,...

Lo siento. Λυπάμαι. (m/f)

No tengo ... Έχω (Δεν έχω) ...

No tenemos ... Έχουμε (Δεν έχουμε) ...

No hay ... (Δεν) υπάρχει ...

ΣυστήνομαιMe llamo ... Με λένε ...

Soy ... Κατάγομαι από ...

Tengo ... años Είμαι... χρονών.

(No) estoy casado. Είμαι (Δεν είμαι) παντρεμένος (m) παντρεμένη (f).

(No) viajo solo. Ταξιδεύω (Δεν ταξιδεύω) μόνος (m) / μόνη (f).

Viajo con ... Ταξιδεύω με ...

ΣυνεννόησηNo hablo español. Δεν μιλάω ισπανικά.

Esto no lo entiendo. Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

¿Habla usted ...? Μιλάτε...; (m, f)

¿Habla aquí alguien ... Μιλάει κανείς ...;

inglés? αγγλικά

francés? γαλλικά

Por favor, escríbalo. Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

Por favor, repítalo. Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Un momento, por favor. Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοίcero μηδέν

uno ένα

dos δύο

tres τρία

cuatro τέσσερα

cinco πέντε

seis έξι

siete επτά

ocho οκτώ

nueve εννέα

diez δέκα

once έντεκα

doce δώδεκα

trece δεκατρία

catorce δεκατέσσερα

quince δεκαπέντε

dieciséis δεκαέξι

diecisiete δεκαεπτά

dieciocho δεκαοκτώ

diecinueve δεκαεννέα

veinte είκοσι

veintiuno είκοσι ένα

treinta τριάντα

cuarenta σαράντα

cincuenta πενήντα

sesenta εξήντα

setenta εβδομήντα

ochenta ογδόντα

noventa ενενήντα

cien εκατό

mil χίλια

un millón ένα εκατομμύριο

un par ένα ζευγάρι

Περισσότερα θέματα για τις ξένες γλώσσες εδώ.


via http://ift.tt/2B3IKBV

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.