Τα βιβλία Δημοτικού για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019
Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου η απόφαση με την οποία ανατίθεται  στον ΔΙΟΦΑΝΤΟ η εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων Δημοτικού για την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται στην απόφαση ότι στα βιβλία που θα επανεκδοθούν πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι εξής διορθώσεις, βελτιώσεις, μεταβολές:
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/2-2-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ ́ τάξης Δημοτικού, Α τεύχος, σελίδα 42, στην ενότητα 2 σχετικά με το Φράγμα και το Υδραγωγείο του Μόρνου, η παράγραφος:
«Στο διάστημα μεταξύ 1969-1979 κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Μόρνο, που βρίσκεται στο νομό Φωκίδας, καθώς και το υδραγωγείο του Μόρνου. Είναι το ψηλότερο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126μ. Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ. Από τον Μόρνο το νερό φτάνει στην Αθήνα μέσω του υδραγωγείου του Μόρνου, που είναι ένα κανάλι ελεύθερης ροής και διασχίζει τους νομούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 192 χλμ»,
να αντικατασταθεί με την παράγραφο:
«Στο διάστημα μεταξύ 1969-1979 κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Μόρνο, που βρίσκεται στο νομό Φωκίδας, καθώς και το υδραγωγείο του Μόρνου. Το φράγμα του Μόρνου έχει ύψος 126 μ. Η Τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 764 εκατ. κ.μ.. Από τον Μόρνο το νερό φτάνει στην Αθήνα μέσω του Υδραγωγείου του Μόρνου – Αθήνας, που είναι ένα κανάλι ελεύθερης ροής και διασχίζει τους Νομούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 188 χλμ.».
Επιπροσθέτως, στην ίδια σελίδα χρειάζεται να γίνουν οι εξής μεταβολές (στην άσκηση 3: Γράφοντας με σύντομο τρόπο...): -i. Αντικατάσταση της φράσης «Το φράγμα του Μόρνου είναι το ψηλότερο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126 μ.» με τη φράση «Το φράγμα του Μόρνου έχει ύψος 126 μ.».
-ii. Αντικατάσταση της φράσης «Το φράγμα του Μόρνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 192 χλμ.» με τη φράση «Το Υδραγωγείο του Μόρνου-Αθήνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και έχει μήκος 188 χλμ.».
-iii. Αντικατάσταση της φράσης «Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ.» με τη φράση «Η Τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 764 εκατ. κ.μ.».


via http://ift.tt/2xXUd3K

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.