ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ Άρθρο 104 παρ. 1

«Απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών - μελών... προς κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών-μελών· επίσης, απαγορεύεται να αγοράζουν απευθείας χρεόγραφα από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες».

Δηλαδή απαγορεύεται στην ΕΚΤ να δανείζει τα κράτη και να αγοράζει τα ομόλογά τους απευθείας (πρωτογενή αγορά). Επομένως, τα κράτη υποχρεούνται να δανείζονται από ιδιώτες και η ΕΚΤ θα αγοράζει ομόλογα μόνο από ιδιώτες (δευτερογενή αγορά).

ΥΓ. Η συνθήκη ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων τον Ιούλιο του 1992, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, με 286 ψήφους στους 300 !!!!!

via http://ift.tt/2B22TIu

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.