Πλαστογραφία με στολές της Εθνικής Φρουράς!

Μέχρι την Κίνα επεκτάθηκαν οι ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την προμήθεια 35 χιλιάδων στολών στρατού ξηράς και ναυτικού για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Αίτημα δικαστικής συνδρομής στις κινεζικές Αρχές απέστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην προμήθεια 35 χιλιάδων στολών στρατού ξηράς και ναυτικού για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Οι καταγγελίες που διερευνώνται αφορούν πλαστογραφία εγγράφων με σκοπό την παραπλάνηση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες υποβλήθηκαν ενώπιον των διωκτικών Αρχών από δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί εταιρεία που διεκδικούσε τον διαγωνισμό.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης ενεπλάκη και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος, με επιστολή του προς το Προεδρικό, τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιβεβαίωσε ότι οι στολές που είχαν παραδοθεί από τον  ανάδοχο, δηλαδή από την εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, προέρχονταν από άλλη χώρα και εργοστάσιο κατασκευής από αυτά που είχε δηλώσει στην προσφορά του.

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ως το αρμόδιο όργανο, ενέκρινε, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή, αλλαγή της σύμβασης και παραλαβή των στολών, με αποκοπή, όμως, ως πέναλτι ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης, η οποία κατακυρώθηκε για το ποσό των €695.800 συν ΦΠΑ. Παράλληλα, τόσο η ΚΕΑΑ όσο και ο Γενικός Ελεγκτής υπέδειξαν στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες για πλαστογραφία. 

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, ενώπιον του οποίου έφτασαν οι σχετικές καταγγελίες για πλαστογραφία εγγράφων στην εν λόγω σύμβαση, με επιστολή του, ημερομηνίας 22/8/2017 προς τον Αρχηγό Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου, ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των ποινικών ερευνών και κατά πόσο η υπόθεση θα αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στην απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 17/10/2017, ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφόρησε τον κ. Περδίκη ότι για την εν λόγω υπόθεση σχηματίστηκε ποινικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για μελέτη. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες όπως η υπόθεση παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι οι κινεζικές Αρχές απαντήσουν στο αίτημα δικαστικής συνδρομής που υποβλήθηκε από πλευράς κυπριακών Αρχών. «Έκτοτε, βρισκόμαστε εν αναμονή της απάντησης των κινεζικών Αρχών», τονίζει στην επιστολή του ο Αρχηγός Αστυνομίας. 

Προσφορά για ποσό €695.800+ΦΠΑ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των 35.000 στολών έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 στον χαμηλότερο προσφοροδότη για το ποσό των €695.800+ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς του δεύτερου κατά σειρά έγκυρου προσφοροδότη ήταν για το ποσό των €724.500+ΦΠΑ. Τον Ιούλιο του 2015, υποβλήθηκαν ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή καταγγελίες από το δικηγορικό γραφείο «Γιώτα Μιλτιάδου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.» εκ μέρους πελατών τους, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις οποίες οι στολές τις οποίες είχε παραδώσει ο επιτυχών προσφοροδότης κατασκευάστηκαν σε εργοστάσιο και χώρα κατασκευής διαφορετικά από αυτά τα οποία είχε δηλώσει στην προσφορά του.

Ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας Χρίστο Μαληκκίδη, αφού τον ενημέρωσε για τις σχετικές καταγγελίες, ζήτησε όπως ελεγχθεί το βάσιμό τους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Τελωνείων. Αναφορικά με τα θέματα ποιότητας των στολών, που ήγειρε το εν λόγω δικηγορικό γραφείο, ο Γενικός Ελεγκτής υπέδειξε ότι αυτά θα πρέπει να τύχουν ενδελεχούς έρευνας κατά τους ελέγχους παραλαβής των στολών.

Επιβεβαίωση μετά από έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η έρευνα του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαίωσε ότι, πράγματι, οι στολές που παραδόθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας από τον προσφοροδότη προέρχονταν από άλλη χώρα και εργοστάσιο κατασκευής από αυτά που είχε δηλώσει στην προσφορά του ο επιτυχών προσφοροδότης. Στις 7/10/2015, η ΚΕΑΑ, ως το αρμόδιο όργανο, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του Τμήματος Τελωνείων και την εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας, αποφάσισε, αφενός, την τροποποίηση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του ανάδοχου και του Υπουργείου Άμυνας σε ό,τι αφορά στο εργοστάσιο και τη χώρα κατασκευής των στολών και, αφετέρου, την παραλαβή των εν λόγω στολών, με αποκοπή 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης. Με τη ρύθμιση αυτή συμφώνησε και ο Γενικός Ελεγκτής. 

Τον Νοέμβριο του 2015, η ΚΕΑΑ, αφού έλαβε υπόψη τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας, ότι μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους που είχαν διεξαχθεί κατά την παραλαβή των στολών, αυτές κρίθηκαν κατάλληλες, άναψε το πράσινο φως για την καταβολή του 90% του πληρωτέου ποσού, από το οποίο αφαιρέθηκε το 5% ως πέναλτι. Επίσης, η ΚΕΑΑ εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο Άμυνας αποστείλει όλα τα στοιχεία τα οποία είχε στην κατοχή του για τη συγκεκριμένη σύμβαση στο Τμήμα Τελωνείων, για περαιτέρω διερεύνηση και, σε περίπτωση κατά την οποία θα προέκυπταν  στοιχεία για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, να ενημερωθεί η Αστυνομία.

Πρόσθετα, η ΚΕΑΑ εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο Άμυνας υποδείξει στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τον παραπονούμενο προσφοροδότη όπως καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία, εφόσον ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοχή του στοιχεία, τα οποία αποδείκνυαν τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Στην ίδια εισήγηση προέβη και ο Γενικός Ελεγκτής. Στις 23/12/2015, η ΚΕΑΑ αποφάσισε ότι δεν συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος για περαιτέρω αναστολή της πληρωμής του υπόλοιπου 10% και ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για εξόφληση της πληρωμής προς τον ανάδοχο. 

The post Πλαστογραφία με στολές της Εθνικής Φρουράς! appeared first on Think News.via http://ift.tt/2mBtxER

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.