Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης Υπαξιωματικών και Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά

Μια ενιαία κατηγορία συμβασιούχων Υπαξιωματικών, οι οποίοι θα διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση από το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», καταργείται η υφιστάμενη δυνατότητα πρόσληψης με σύμβαση Υπαξιωματικών υπό την ιδιότητα του Εθελοντή Υπαξιωματικού ή του Εθελοντή Πενταετούς Υπηρεσίας ή του Εθελοντή Οπλίτη.

Επίσης, το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα για υπεράριθμο διορισμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε θέση Ανθυπολοχαγού ή Λοχία, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κενή θέση, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζεται ο διορισμός κατ΄ έτος όλων των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Σύμφωνα με τον «Φ», επίσης, περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη με σύμβαση Εθελοντών Υπαξιωματικών, Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Εθελοντών Οπλιτών.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, προωθείται η κατάργηση της δυνατότητας που παρέχεται σήμερα για πρόσληψη με σύμβαση Εθελοντών Υπαξιωματικών ή Εθελοντών Οπλιτών.

Επιδίωξη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είναι η πρόσληψη με σύμβαση να γίνεται πλέον βάσει της ίδια νομοθετικής διάταξης και η καθιέρωση από τώρα και στο εξής ενός νέου καθεστώτος, το οποίο θα ισχύει και θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμβασιούχους που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

The post Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης Υπαξιωματικών και Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά appeared first on Think News.via http://ift.tt/2yQ4Qtt

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.