Διαγωνισμό για θερμικές κάμερες στο Λιμενικό προκήρυξε το Υπουργείο Ναυτιλίας

Διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την αντικατάσταση τριών υφιστάμενων συστημάτων ανίχνευσης, παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα, των Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης, προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης είναι τριών εκατομμυρίων ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις).
Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να συμβάλλει στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, με άμεσα οφέλη στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, στην πρόληψη – καταστολή έκνομων ενεργειών, στην αστυνόμευση των λιμένων και στην εκτέλεση αποστολών και επιχειρήσεων.

Τα συστήματα θερμικών καμερών θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς χρήση εντός δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, ενώ στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4606/1081/4653 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του λιμενικού (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενώ συστημικά είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη http://ift.tt/NXqgsP του ΕΣΗΔΗΣ.

The post Διαγωνισμό για θερμικές κάμερες στο Λιμενικό προκήρυξε το Υπουργείο Ναυτιλίας appeared first on Think News.via http://ift.tt/2z1WAUA

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.