Η υστερία προέρχεται (μέσω της γαλλικής) από το αρχαιοελληνικό υστέρα (=μήτρα), επειδή ήδη από την αρχαιότητα το επίθετο υστερικός χρησιμοποιούταν για να δηλώσει ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που θεωρούνταν αποκλειστικά γυναικείο "προνόμιο".