10 σπουδαίες φράσεις του ΣωκράτηΕν οίδα ότι ουδέν οίδα.

Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι.

Τους μεν κενούς ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα. (μτφρ: τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση)

Κρείττον οψιμαθή είναι ή αμαθή. (μτφρ: καλύτερα να έχεις μάθει πρόσφατα παρά να μην έχεις μάθει καθόλου)

Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει. (μτφρ: η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά)

Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται. (μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους)

Οι μεν λοιποί ζώσιν ίνα εσθιώσιν, αυτός δε εσθίω ίνα ζω. (μτφρ: οι άλλοι ζουν για να τρώνε, αλλά εγώ τρώω για να ζήσω)

Ουδείς εκών κακός.

Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί προδότης.

Αι μεν ποδήρεις εσθήτες τα σώματα, αι δε υπέρμετροι περιουσίαι τας ψυχάς εμποδίζουσιν. (μτφρ: Τα μακριά ενδύματα τα σώματα και οι υπέρμετρες περιουσίες τις ψυχές εμποδίζουν.)via http://ift.tt/2xk3Ugs

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.