Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί Λειτουργοί (Εφοριακοί,…

…Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί

Αργύριος Μαρινάκης

Έλλην Πολίτης

Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί.

Πεινασμένα από αίμα, πίνουν τό αίμα τού Ελληνικού Λαού, υποταγμένοι στόν ΦΙΛΟΤΟΜΑΡΙΣΜΌ  τους,  στόν ΠΑΡΤΑΚΙΣΜΌ τους καί στίς ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ τών Εχθρών τού Ελληνικού Έθνους.

Αυτά τά ποταπά ανθρωποειδή δίποδα, έχουν δώσει όρκο στόν Ελληνικό Λαό καί στό Ελληνικό Σύνταγμα, ότι θά λειτουργούν μέ βάση τό άρθρο 1 τού συντάγματος.

‘Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

 1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
  2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

(τό άνω άρθρο, είναι αντιγραφή καί επικόλληση από τήν σελίδα «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ») γιά τού λόγου τό αληθές.

http://ift.tt/2t4Ueo9

Έχουν δώσει όρκο ότι θά φυλάνε τά σύνορα τού ΈΘΝΟΥΣ από οποιονδήποτε προσπαθήσει νά τά παραβιάσει, νά εισέλθει στήν πατρίδα μας χωρίς τήν συγκατάθεσή μας, δηλαδή, παρανόμως.

Από οποιονδήποτε καί μέ οποιονδήποτε τρόπο προσπαθήσει νά εισβάλει, καταπατώντας τήν πατρίδα μας καί αφαιρώντας τήν κυριαρχία τού Ελληνικού Έθνους καί τού Λαού μας.

Αντί όλων αυτών, όλα αυτά τά πεινασμένα καί βρωμερά ανθρωπάκια, πού ενώ γνωρίζουν ότι ή ζωή είναι εφήμερη, καί τό όφελός τους είναι πρόσκαιρο, αμαυρώνοντας καί τήν τιμή τών απογόνων τους,  δέν διστάζουν νά γίνουν οί ΠΡΟΔΟΤΕΣ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΘΝΟΥΣ, ακολουθώντας τίς διαταγές τών κατακτητών τής πατρίδος μας,

Αδιαφορώντας γιά τά όσα κακά θά προξενήσουν στόν Ελληνικό Λαό, δηλαδή, τήν πείνα, τήν δυστυχία, τίς αυτοκτωνίες, τούς θανάτους από τήν πείνα, τό κρύο, καί ότι άλλο συνεπάγεται μέ τήν φτωχοποίηση καί τήν εξαθλίωση τού Ελληνικού Λαού.

Η Ιστορία θά τούς γράψει μέ μελανά καί κεφαλαία γράμματα, ονομαστικώς, αφήνοντας πίσω βαρύ καί μεγάλο στίγμα στούς απογόνους τους, αφού αυτοί θά κουβαλάνε αυτό τό κειλιδωμένο καί μέ αίμα τού Ελληνικού Λαού, στόν πίνακα τών προδοτών τής πατρίδος μας.

Η Ιστορία θά τούς γράψει μέ μελανά καί κεφαλαία γράμματα, αφού γιά ΠΡΩΤΗ  φορά, βρεέθηκαν μαζί τόσοι πολλοί προδότες, νά προδόσουν μία χώρα, πού δημιούργησε τόν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, έβγαλε από τίς σπηλιές καί κατέβασε από τά δέντρα τόν Άνθρωπο καί τού έδωσε υπόσταση.

Καί αυτήν δέν είναι άλλη από τήν πατρίδα μας, τή ΕΛΛΑΔΑ.

Η Ιστορία θά τούς γράψει, διότι όλοι αυτοί οί προδότες, πρόδωσαν καί παρέδωσαν τήν πατρίδα μας, γιά τό πιό ευτελές ποσόν, γιά μία χούφτα ρύζι.

Ναί, γιά μία χούφτα ρύζι, αφού ό πλούτος τής Ελλάδος, είναι αμέτρητος, τόσο ό επίγειος , όσο καί ό υπόγειος, εναέριος καί υποθαλάσσιος.

Πλούτος ανεκτίμητος τού ανθρωπίνου δυναμικού, μέ τεράστιας δυνατότητος μυαλά, αλλά καί εργατικών ανθρώπων , πού πάντα καί παντού, ΄σε όποια μήκη καί πλάτυ τής γής καί εάν βρέθηκαν, διέπρεψαν, μεγαλούργησαν.

Πλούτος Γεωστρατηγικής σημασίας, ό οποίος είναι καί ένας από τούς πιό σημαντικούς παράγοντες πού οί προδότες τού Έθνους μας, παρέδωσαν τήν πατρίδα μας στούς Εβραιοναζί, οί οποίοι είναι μία συμμορία από γκάνκστερ, πού θέλουν νά ελέγξουν τόσο τόν πλούτο τής γής αλλά κάι τά ΈΘΝΗ, βαζοντάς τους κάτω από τήν μπότα τους, γιά νά δημιουργήσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση, πού θά κυριαρχούν αυτοί, καί θά λεηλατούν κράτη καί λαούς, θέτοντας τους ώς υποτελείς.

Ένας πλούτος, πού εάν υπήρχε μία πραγματική Ελληνική κυβέρνηση, αποτελούμενη από πραγματικούς Έλληνες Πατριώτες, πού αγαπούν πραγματικά αυτόν τόν τόπο, καί τόν εκμεταλλεύονταν αναλόγως, οί Έλληνες θά ήταν οί πιό πλούσιοι άνθρωποι τού πλανήτη.

Όχι ότι δέν είμαστε, αλλά αυτόν τόν πλούτο, μάς τόν κλέβουν εδώ καί πολλά χρόνια οί δήθεν Εταίροι καί φίλοι μας ΑμερικανοΕβραίοι.

Θυμηθείτε τήν ΣΎΜΒΑΣΗ COOPER (Κούπερ), πού υπογράφηκε από τόν Μεταξά τό 1940  καί έληξε τό 2010, καί γι`αυτό μάς έβαλαν σέ Μνημόνια, γιά νά μάς κλέψουν καί τόν υπόλοιπο πλούτο)

«Ετσι έδεσαν τήν Ελλάδα χειροπόδαρα  οί Η.Π.Α. Μέ τήν σύμβαση αυτήν, πού υπεγράφη το 1940 καί έληξε τό 2010. Τυχαίο πού ξεκίνησαν τά νέα Μνημόνια;»

Διαβάστε  εδώ:http://ift.tt/2tO8qit

Ό Δημήτρης Μπάτσης, στό βιβλίο του τό 1947 μέ τίτλο : <<Βαριά βιομηχανία στήν Ελλάδα>>,  αποκάλυψε τήν ύπαρξη τής Σύμβασης αυτής.

Μέ τήν Σύμβαση αυτήν πού υπεγράφη τό 1940 καί έληξε τό 2010, όλος ό υδάτινος, ό υπόγειος αλλά καί ό υποθαλάσσιος πλούτος τής χώρας (όπως τά λεγόμενα <<Στρατηγικά ορυκτά>>, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρελαιο, αέριο κ.λ.π) τέθηκαν υπό τήν Αιγίδα, ενός Αμερικάνικου consortium Εταιριών.

Διαβάστε  εδώ όλο τό κείμενο μέ τήν σύμβαση COOPER  γιά νά καταλάβετε τό μέγεθος τής προδοσίας όλων τών κομμάτων τής βουλής σήμερα, διότι όλα αυτά τά γνωρίζουν  :http://ift.tt/2tO8qit

Έπρεπε νά σταθώ στό παραπάνω σχόλιο, γιά νά σάς δώσω νά καταλάβετε ότι όλα τά κόμματα καί όλοι οί Δικαστές , Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί κρατικοί λειτουργοί. Στρατιωτικοί καί Αστυνομικοί, γνωρίζουν αλλά καί συμμετέχουν στό τόσο μεγάλο έγκλημα καί τήν τεράστια εσχάτη προδοσία, πού διαπράττεται  είς βάρος τού Ελληνικού Λαού αλλά καί τής Πατρίδος μας.

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Επειδή ή ΣΎΜΒΑΣΗ αυτήν καί ό έλεγχος τελείωσε, ή ΣΥΜΒΑΣΗ έπρεπε νά ανανεωθεί.


Ο τρόπος ήταν αυτός πού ξεκίνησαν μέ τόν Γ.Α.Π, τόν Εβραιοπολωνό, όταν διακύρηττεότι ή χώρα μας χρειάζεται Μνηνόνιο, οδηγώντας μας στήν πτώχευση καί βυθίζοντας τόν Ελληνικό Λαό στή εξαθλίωση.

«ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αναφέρει για την Μορφή του Πολιτεύματος στο «Άρθρο 1 Παράγραφος 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Παράγραφος 2. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

Παράγραφος 3.  Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Συμφώνα με το Άρθρο 110 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το Άρθρο 1 που αφορά την Μορφή του Πολιτεύματος δεν είναι αναθεωρήσιμο.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με το Άρθρο 1 παράγραφο 3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ»: ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5: Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 11: «Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση».

ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ!

«Η Ελλάδα παραιτήθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από κάθε ασυλία που της παρείχε η εθνική της κυριαρχία»

 

Μια σημαντικότατη διάσταση της δανειοδότησης η οποία έχει παραμείνει στο παρασκήνιο μέχρι πρόσφατα.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Κασσιμάτης (πρώην πρόεδρος Ελλήνων συνταγματολόγων και νομικός σύμβουλος του Α. Παπανδρέου) αναλύει παράγραφο προς παράγραφο τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα πέρυσι τον Μάιο και τη δένει χειροπόδαρα…

Υπογράψαμε σύμβαση που παραβιάζει όλες τις αρχές διεθνούς δικαίου – παράνομη για την ίδια την ΕΕ – την οποία συνέταξε δικηγορικό γραφείο στην Αγγλία – το ίδιο που συνέταξε το σχέδιο Ανάν – και το οποίο πλήρωσε η Ελλάδα – γεμάτη ακυρότητες, πιστεύοντας ότι η Ελλάδα θα έχει κυβερνήσεις που δεν θα πάνε ποτέ στο δικαστήριο, αλλά θα υποκύπτουν στις πιέσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης; Το Αγγλικό δίκαιο – όχι το Ελληνικό ούτε το Γερμανικό ούτε κανενός από τους συμβαλλόμενους – γιατί το Αγγλικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο που διαφέρει από το ηπειρωτικό και στηρίζεται σε μια παράδοση των “πειρατικών” στόλων, έχει πάρα πολλά παράθυρα παρανομιών. Το Αγγλικό δίκαιο είναι το καλύτερο δίκαιο υπέρ του δανειστή.

Μεταξύ άλλων σε αυτήν την συνέντευξή στο Radio9.gr λέει ο κος Κασιμάτης:

Λίγες μέρες μετά την υπογραφή του “Μνημονίου” που πέρασε από την Βουλή, δημοσιεύτηκε ένας νέος νόμος, ο 3547, ο οποίος έδωσε την εξουσιοδότηση στον υπουργό οικονομικών να υπογράφει για την Ελλάδα. Αυτό επικρίθηκε σε μεγάλη έκταση αλλά δεν ανέφερε κανείς ότι είχε και μια άλλη διάταξη η οποία παραβίαζε το πολίτευμα της Ελλάδος: ορίζει ο 3547 ότι δεν απαιτείται κύρωση των συμβάσεων από την Βουλή.

Ήρθε δηλαδή ένας απλός νόμος να καταργήσει το σύνταγμα. Αυτό είναι αντισυνταγματικό αυτό βέβαια και παράβαση του διεθνές δίκαιο.

Αυτό είναι σε συνεννόηση της Κυβέρνησης μας με τους 16 δανειστές μας και με το ΔΝΤ να το κάνουμε έτσι που να νομίζει μεν κανείς ότι πέρασε από τη Βουλή αλλά να μην περάσει και να μην το ξέρει κανείς.

Και αυτήν τη γραμμή προφανώς την έχουν δώσει και σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ διότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο δεν θέλησε να πει ούτε καν το όνομα της σύμβασης δανειοδότησης. Όλοι αναφέρουν το μνημόνιο – ότι υπάρχει αυτή η σύμβαση δεν το ξέρει ο Ελληνικός λαός.

Η Ελλάδα πλέον δεν είναι πια ανεξάρτητη με βάση αυτήν την σύμβαση – όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική γιατί της δεσμεύεται η εθνική κυριαρχία, αλλά και στην οικονομική πολιτική λόγω της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας.

Με αυτή τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα παραιτήθηκε αμετάκλητα και άνευ όρων από κάθε ασυλία που της παρείχε η εθνική της κυριαρχία.

Όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, δεν πίστευα στα μάτια μου διότι τέτοιος όρος δεν έχει ξαναμπεί ποτέ διεθνή σύμβαση. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο.

Έχουμε υπογράψει ολοκληρωτική δέσμευση της δημόσιας περιουσίας… Αποκλείεται 3η πηγή χρηματοδότησης – δεν μπορούμε πλέον να δανειστούμε από άλλη χώρα εφόσον δεν μπορούμε πλέον να δώσουμε διασφάλιση.

Η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να προβάλει δικές της αξιώσεις απέναντι στους δανειστές της συμψηφιστικά – βλέπε κατοχικό δάνειο. Θα πρέπει να πάμε στα διεθνή δικαστήρια να τα διεκδικήσουμε. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει αποζημιώσεις από την Γερμανία για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το ποσόν; 160.000.000 ευρώ – πολύ περισσότερο από το δάνειό μας.

Όλοι οι όροι των συμβάσεων είναι υπέρ των δανειστών χωρίς να διασφαλίζει αντίστοιχα δικαιώματα στον οφειλέτη. Τούτο σημαίνει ότι είναι 100% ΛΕΟΝΤΙΟΣ η συμφωνία και για αυτό ακριβώς και είναι ανυπόστατη κάτω από το διεθνές δίκαιο.

Εφαρμόζουν πιλοτικά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη την τακτική την οποία εφάρμοζαν και εφαρμόζουν παγίως στον “τρίτο κόσμο”. Σε όλα τα κράτη που έχει πάει το ΔΝΤ τους έδενε με παράνομους νόμους γιατί κανένας δεν πήγαινε σε κανένα διεθνές δικαστήριο να αμφισβητήσει την νομιμότητα των συμβάσεων.

Το πολυεθνικό κεφάλαιο το οποίο θέλει συνεχώς την συγκέντρωση εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από το ΔΝΤ, αύριο μπορεί να εκπροσωπείται από άλλους, εφαρμόζει αυτήν την τακτική.

Μα εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα δεν μπορούμε να προσφύγουμε κατά αυτής της σύμβασης;

Θα έπρεπε να το κάνει και αυτό κάνω έκκληση… Εγώ πιστεύω ότι εάν έχουμε μια σθεναρή κυβέρνηση και θέσει το θέμα κύρους των συμβάσεων και των όρων θα δεχτούν αμέσως να αλλάξουνε γιατί δεν θέλουν να βγει έξω αυτό.

Ενώσεις πολιτών έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκκρεμεί ακόμα η απόφαση. Περιμένω με αγωνία να δω τι θα κάνει, αν το ΣτΕ είναι τουλάχιστον ισάξιο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λετονίας και της Πολωνίας, δύο χωρών που μπήκαν χτες στον “Ευρωπαϊκό πολιτισμό νομιμότητας”. Πάντως η εισήγηση είναι αρνητική … και αποκαρδιωτική…

Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια διαρκής παραβίαση του πολιτεύματος της δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή η εξουσία που ασκείται στο εσωτερικό με βάση αυτές τις ανυπόστατες συμβάσεις οι οποίες δεν πέρασαν από την Βουλή των Ελλήνων σημαίνει ότι ασκείται μια πραξικοπηματική εξουσία, μια κατοχή, και ακόμη και η εξουσία της τρόικας που έρχεται και ελέγχει την Ελληνική διοίκηση και εξευτελίζει καθημερινώς την Ελλάδα, είναι παράνομη.
http://ift.tt/2tNROrm
http://ift.tt/2t58DR9

ΕΛΛΑΔΑ: ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ!

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Κασιμάτης αναλύει παράγραφο προς παράγραφο τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα πέρυσι τον Μάιο και τη δένει χειροπόδαρα…
Μεταξύ άλλων, μ’ αυτή τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα παραιτήθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από κάθε ασυλία που της παρείχε η εθνική της κυριαρχία.
Ποιος την υπέγραψε;
Ποιος τη συνέταξε;
Τι άλλο προβλέπει;

Από τα βίντεο του www.radio9.gr -συνένωση σε ένα και ανέβασμα για ευκολότερη παρακολούθηση και παραιτέρω διάδοση και ενημέρωση για αυτή την απίστευτη σκευωρία εις βάρος της Ελλάδας.

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 1 ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΕΙ 300 ΚΥΦΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Πλούτος πολιτιστικός, πολιτισμικός πού οί προδότες προσπαθούν νά τόν αφανίσουν, αφού άρχισαν νά ξεριζώνουν τήν Ελληνική Γλώσσα καί παιδεία, καί αντικαθιστώντας τούς ΈΛΛΗΝΕΣ  μέ βαρβάρους , από όλα τά μέρη καί τά πλάτυ τής γής.

Διαγράφουν καί αντικαθιστούν μέ ψεύδη τήν Ελληνική Ηρω’ι’κή Ιστορία τών Ελλήνων προγόνων μας, καί καταργούν ακόμη καί τήν Γλώσσα τών προγόνων μας από τά Ελληνικά σχολεία, ενώ σέ όλον τόν κόσμο, διδάσκοντε οί πολίτες αυτήν τήν υπέροχη γλώσσα, πού είναι ή ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, καί πού κάνει τούς ανθρώπους πιό έξυπνους καί πιό δημιουργικούς.

Μικρά πεινασμένα καί βρώμικα ανθρωπάκια.

Τά πιό βρώμικα βρίσκοντε στόν δήθεν ιερό χώρο τής δήθεν δημοκρατίας τους, στόν ιερό χώρο τής Βουλής τών Ελλήνων, πού μόνον Βουλή τών Ελλήνων δέν είναι, αλλά είναι  ΑΝΤΡΟ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΛΗΣΤΑΡΧΩΝ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.

Από εκεί διευθύνουν καί τά παράνομα παραμάγαζά τους, (εφορίες, δικαστήρια, αστυνομία, στρατό).

Πεινασμένα μικρά ανθρωπάκια, πού στίς βλέβες τους (δέν ξέρω εάν έχουν καί από αυτές) δέν τρέχει αίμα, καί σίγουρα δέν είναι Ελληνικό, παρά μόνον χολή καί μίσος τρέχει, γιά ότι όμορφο Ελληνικό.

Μικρά πεινασμένα ανθρωπάκια, πού δέν έχουν έλεος καί προφανώς δέν γνωρίζουν ούτε τήν λέξη, γιά τά Ελληνόπουλα πού λιποθυμούν στό σχολείο, άσιτα καί διψασμένα, επειδή οί άνεργοι γονείς τους δέν έχουν νά τα τα’ι’σουν καί είναι μέρες νηστικά.

Γιά τίς χιλιάδες αυτοκτωνίες τών συνανθρώπων μας Ελλήνων, πού έχασαν τίς εργασίες τους, τίς επιχειρήσεις τους, τά σπίτια τους, καί μήν αντέχοντας τόν διασυρμό, έδωσαν τέλος στήν ζωή τους.

Γιά τίς χιλιάδες τών ανέργων, πού έχασαν τίς εργασίες τους, καί από νοικοκύρηδες έγιναν δούλοι τών αφεντικών , αφού αναγκάστηκαν γιά νά τα’ι’σουν τά παιδιά τους, νά δεχτούν μία δουλική καί εξοντωτική εργασία, μέ πολύ χαμηλά έσοδα, πού δέν φτάνουν νά καλύψουν ούτε τίς βασικές τους ανάγκες ώς οικογενειάρχες.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΤΥΦΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ λέει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς στον ΗΧΩ 99 8 fm, βιντεο:https://www.youtube.com/watch?v=RbGbzLPc-60 

(ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=qPZ11lg11CU )
Στην συνέντευξή του ο Νότης Μαριάς μιλά για:

1. Τις γερμανικές αποζημιώσεις (01:34), (05:30)
2. Τη διαγραφή του χρέους (05:02).
3. Το νέο μνημόνιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (09:45)
4. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΟΝΟ ΥΦΕΣΗ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ (02:45) ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ΤΟ 2015.

Μικρά πεινασμένα, βρώμικα καί τρισάθλια ανθρωπάκια.

Τά πιό βρώμικα καί τρασάθλια βρίσκοντε στόν δήθεν ιερό χώρο τής δηθεν δημοκτατίας τους, τήν δήθεν βουλή τών Ελλήνων.

Τριακόσια (300) μικρά πεινασμένα, βρωμερά καί τρισάθλια ανθρωπάκια, πού υποτείθεται υπηρετούν τόν Ελληνικό Λαό, αμείβοντε από τό αίμα τού Ελληνικού Λαού, γιά νά τόν προδίδουν, νά τόν ξεπουλούν, καί νά παραδίδουν Γή καί Ύδωρ στούς εχθρούς τού Έθνους.

 

 

 

Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί

Μικρά καί βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια.

Πόσο βρώμικα καί αδρά πληρωμένα πρέπει νά είναι , όταν τά σκάνδαλα καί οί ρεμούλες είναι πλέον φανερές, τίς γνωρίζει ακόμη καί ό τελευταίος Έλληνας πολίτης στό πιό απομακρυσμένο χωριό, καί εκείνα αθωώνουν ή παραγράφουν ή βάζουν στό αρχείο τίς ρεμούλες όλων τών υπευθύνων ενόχων πολιτικών καί μή, πού ενώ ό Ελληνικός λαός πεινάει, εκείνοι δίνουν συγχωροχάρτι στούς κλέφτες, στούς απατεώνες, στούς λωποδίτες, στούς ψεύτες, στούς εγκληματίες καί στούς παράφρονες πού εγκληματούν κατά τού Ελληνικού Έθνους καί κατά τών Ελλήνων πολιτών.

Δισεκατομμύρια ευρώ κατασπαταλούνται από τό Ελληνικό κράτος καί τίς κυβερνήσεις πού πέρασαν από τήν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, πού δίνονται σέ μία μερίδα απατεώνων κολλητών τους, εργολάβων , Μ.Κ.Ο , εξοπλιστικά καί τόσα άλλα δήθεν προγράμματα πού χρηματοδοτούνται είτε μέσω κομμάτων , είτε απευθείας από τήν εκάστοτε κυβέρνηση.

Ποτάμια μιζών, ρέουν στόν Ωκεανό τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, καί ή δικαιοσύνη, Εισαγγελείς καί δικαστές, δέν βλέπουν τίποτα, ούτε έστω καί μία σταγόνα, αλλά ούτε τούς πέρνει ή μπόχα από όλον αυτόν τόν ΒΟΘΡΟ τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, πού έχει βρωμίσει όχι μόνον τήν Ελλάδα αλλά καί όλη τήν Γή, αφού πέρασε τά σύνορα μας , έφτασε στήν Γερμανία καί από εκεί καί στήν Αμερική , νησιά Κέ’ι’μαν κ.λ.π., δέν ακούει ούτε τίς φωνές τού Λαού, αλλά ούτε καί μιλάει γιά όλον αυτόν τόν κυκεώνα τών μιζών, απατεωνιών, κ.λ.π

Βλέπετε ή ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ, εκτός από ΤΥΦΛΗ  είναι καί ΜΟΥΓΚΗ, ΚΟΥΦΗ καί δέν έχει καί ΟΣΦΡΥΣΗ, δέν μυρίζει τίποτα.

Δεν πρόκειται για πολιτικούς! Πρόκειται για τομάρια με τσέπες.. Μία μνημονιακή ληστοσυμμορία που παριστάνει το πολιτικό προσωπικό.

Τό πολιτικό σύστημα  έχει απαξιωθεί από τόν Ελληνικό λαό,  γι`αυτό καί οί κυβερνήσεις ψήφισαν νόμο ότι όσοι πολίτες καί νά ψηφίσουν στίς εκλογές , οί εκλογές θά είναι νόμιμες, θά βγεί ή κυβέρνηση μέ βάσει τό ποσοστό πού πήρε από τούς ψηφίσαντες, ακόμη καί εάν αυτοί θά είναι 100 άτομα.

Δέν υπάρχει πλέον ή αποχή τού 50% +1 τών ψηφοφόρων πού θά απαξιώνει  τίς εκλογές καί θά ζητά  αλλαγή πολιτεύματος.

Βλέπε:http://ift.tt/2tOqh9a

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ.

Στο αρχείο μπήκαν οι αγωγές του εισαγγελέα εφετών, Ιωάννη Αγγελή, κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που είχαν χειριστεί υποθέσει του επιχειρηματία

Μικρά καί βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια

Εκατοντάδες μηνύσεις γιά εσχάτη προδοσία έχουν καταθέσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας, σέ όλους τούς Προθυπουργούς καί Βο(υ)λευτές πού ψήφισαν όλα τά παράνομα Μνημόνια καί τίς Δανειακές Συμβάσεις, οί οποίες καί λιμνάζουν στό συρτάρι τού Προέδρου τής Βουλής. Οί μυνήσεις είναι πάνω από 180, πού μαζί μέ όλες αυτές υπάρχει καί μία πού τήν συνυπογράφουν 282 άτομα, ή Κα Κρητικοπούλου, Δικηγόρος , ό Κος Σακκάς , Εισαγγελέας, στήν οποία  συνυπογράφει καί ό γράφων, δηλαδή Εγώ.

Μέχρι σήμερα δέν έχει εκδιωχθεί κανείς, αφού τό αδίκημα τής εσχάτης προδοσίας είναι κακούργημα, δέν παραγράφεται , υπάρχει εσαεί, καί οί διαπράξαντες τό κακούργημα, οδηγούντε στό αυτόφωρο οποιαδήποτε στιγμή κι`άν συλληφθούν.

Οί πολίτες κατέθεσαν στά αστυνομικά τμήματα τίς μηνύσεις γιά νά προβεί ή Αστυνομία σέ άμεσες συλλήψεις τών Βο(υ)λευτών καί τών Προθυπουργών, διότι ή ψήφιση τών μνημονίων καί ή ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ , ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (δέν παρέδωσαν τήν Εθνική μας ανεξαρτησία σέ κάποιπο άλλο κράτος, αλλά στήν ιδιωτική συμμορία τού Σό’ι’μπλε),  είναι ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΣ ΑΕΙ. Συνιστά τήν ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗ όσων υπέγραψαν καί παρέδωσαν τήν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η δικαιοσύνη όμως ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ.

Πόσο  βρώμικα καί πεινασμένα ανθρωπάκια είναι, αφού φρόντισαν νά αποποιηθούν καί τών ευθυνών τους, ψηφίζοντας νόμο πού νά μήν λογοθοτούν απένατι στόν Ελληνικό Λαό καί νά μήν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη γιά όποια παράνομη καί αντιΣυνταγματική τους πράξη.

Σύνταγμα

Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ ΑναθεωρητικήςBουλής των Ελλήνων)

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ – Bουλή > KEΦAΛAIO TPITO – Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

‘Αρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)

 1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Eπίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Bουλής.
  H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής.
  H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
  Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.

ΕΔΩ Ή ΣΕΛΙΔΑ:http://ift.tt/1J45mhi

Όλοι τους , καί οί 300 είναι μία Συμμορία παρανόμων πού λυμαίνονται   τόν Πλούτο τής Ελλάδος καί φτωχοποιούν τόν Ελληνικό Λαό.

Δίχως ίχνους ανθρωπιάς , αλλά καί δίχως ίχνος Ελληνισμού.

Ανθέλληνες όλοι τους , καί οί 300, μισούν τούς Έλληνες καί τήν Ελλάδα.

Φρόντισαν επίσης ή κάθε ομάδα τής Συμμορίας, νά τοποθετήσει στήν βουλή, ανθρώπους τής δικής της ομάδος, μέ βάσει τά ποσοστά πού πήρε στίς εκλογές.

Έτσι είναι σίγουροι, ότι στό Άντρο τους δέν θά υπάρχει περίπτωση νά μπεί κάποιος ΤΙΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝ, γιά νά τούς χαλάσει τήν τόσο καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση καταλήστευσης τών Ελλήνων καί τής Ελλάδος.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  τί κάνει εδώ; Απολύτως τίποτα.

Βρώμικα καί πεινασμένα ανθρπάκια.

Ψηφίζουν νόμους καί μέτρα τέτοια , πού δέν δίνουν τό δικαίωμα σέ όποιον τίμιο πολίτη, θέλει νά μπεί στό Άντρο τους γιά νά τούς αποκαλύψει.

Εγκληματικές οργανώσεις όλα τά κόμματα, συστήθηκαν σέ μία συμμορία, καί μάς λένε ότι έχουμε Δημοκρατία.

Τό είδαμε άλλωστε καί στήν περίφημη εορτή τους πού συναθρίζοντε, τήν ημέρα τής ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πού μάς πλασάρουν από τό 1974.

Ό Λαός γνωρίζει πλέον, ότι ή δήθεν δημοκρατία τους , δέν είναι τίποτα άλλο από μία Ολιγαρχική Κλεπτοκομματικοκρατική ΧΟΥΝΤΑ, πού εξαθλιώνει τόν Ελληνικό Λαό καί ξεπουλάει τήν Ελλάδα γιά ένα πιάτο φα’ί’, στούς ΑΠΑΤΑΙΩΝΕΣ ΙΔΙΟΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΝΑΖΙ , ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Παραπλανούν τόν Ελληνικό Λαό, μέ τίς δήθεν εκλογές, αφού καί αυτές είναι ψεύτικες, καί προαποφασισμένο ποιοί θά αναλάβουν τήν πλειοψηφία στό Άντρο τών εγκληματιών, καί θά καθοδηγήσουν τίς υπόλοιπες Εγκληματικές Συμμορίες. (Βλέπε κόμματα).

Εάν είχαμε πραγματικά Δημοκρατία, τότε δέν θά είχαμε τήν ανάγκη αυτών τών εγκληματικών οργανώσεων-κόμματα.

Ή Δικαιοσύνη γνωρίζει όλα αυτά, αλλά δέν κανει τίποτα.

Στήν  Πραγματική Δημοκρατία,  κυβερνά ό ίδιος ό λαός, ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ δηλαδή τά κόμματα καί τά συνδικάτα, καί χωρίς ΣΩΤΗΡΕΣ.

Οί ίδιοι οί Πολίτες συμμετέχουν σέ όλα τά όργανα τής διακυβέρνησης τής χώρας (Νομοθετικά, Δικαστικά, Εκτελεστικά).

Μέ αυτό τό έκτρωμα πού μάς λένε, τής δήθεν δημοκρατίας τους, κυβερνά ή Ολιγαρχία, πού ή ληστοσυμμορία τού άντρου τής Ανομίας είναι υποταγμένη.

Βρώμικα Μικρά πεινασμένα ανθρωπάκια.

Εισαγγελείς, Δικαστές, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Φοροεισπράκτορες Εφορικακοί (γκοτσαμπάσηδες), Δημόσιοι Λειτουργοί.

Όλοι τους ίδιοι μέ τούς πολιτικούς , ίσως καί χειρότεροι, αφού γιά ένα πιάτο φακί υπακούουν στίς ληστοσυμμορίες.

Ορκισμένοι νά υπηρετούν τόν Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. πού ποτέ μά ποτέ δέν υπηρέτησαν.

Βουτηγμένοι καί αυτοί στόν βόθρο τής ανομίας καί τής διαφθοράς, συμπληρώνουν τήν Μπλέμπα πού κυβερνά αυτόν τόν τόπο.

Μπλέμπα, ή χειρότερη όλων τών εποχών, από επανιδρύσεως τού Ελληνικού Εθνούς.

Έχουν παραβεί τόν όρκο τους, εκτελώντας τίς διαταγές τού  Ληστοσυμμορικού Άντρου Παρανομίας. (Λ.Α.Π)

Παρ`ότι τό Σύνταγμα τούς δίνει όλο τό δικαίωμα τής άρνησης εκτελέσεως οποιασδήποτε παράνομης καί αντιΣυνταγματικής Εντολής καί νόμου πού ψηφίζει ή Ληστοσυμμορία, έν τούτοις υπακούουν τυφλά στίς εντολές τους.

Είναι τό ίδιο καί περισσότερο υπεύθυνοι διότι , ενώ μπορούν νά αρνηθούν νά εκτελέσουν διαταγές καί ταυτόχρονα νά τούς φυλακίσουν γιά παραβίαση καί καί κατάλυση τού Συντάγματος, νά γίνουν Ήρωες τής Ελλάδος, πράττουν ότι τούς διατάσσουν οί Εγκληματίες.

Τούς θεωρώ ανθΈλληνες, μισούν τόν Ελληνικό λαό, προδότες τής Ελλάδος, έχουν πράσινη χολή καί θά λογοδοτήσουν πρώτοι αυτοί γιά τά πεπραγμένα τους.

Διότι Πατριωτικό καθήκον όλων τών Εκτελεστών τών εντολών τής Ληστοσυμμορίας, ήταν καί είναι ή άρνηση εκτέλεσης αυτών τών αντιΣυνταγματικών καί προδοτικών εντολών.

Άλλωστε έχουν όλο τό δικαίωμα, διότι τό δικαίωμα αυτό πηγάζει μέσα από τό ίδιο τό Σύνταγμα, τό οποίον  ή ληστοσυμμορία  ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ .(ΚΑΤΑΛΥΩ=   διαλύω ένα συγκροτημένο σύνολο ή καταργώ ένα θεσμό)

Εάν θεωρούσαν τούς εαυτούς τους Έλληνες, θά έπρεπε νά έχουν παραιτηθούν καί όχι νά ανέχονται τίς παράνομες καί αντιΣυνταγματικές ενέργειες τών Ληστοσυμμοριτών. Τουναντίων εξακολουθούν καί παραμένουν στίς θέσεις τους καί μάλιστα αποδέχονται καί εκτελούν τίς όποιες  αντιΣυνταγματικές διαταγές τους. Ακόμα καί αυτές τών κατασχέσεων τών σπιτών φτωχών συνΕλλήνων μας , τίς άδικες καί απάνθρωπες περικοπές  τού ΕΚΑΣ  στήν πενιχρή σύνταξη τών συνανθρώπων μας, πού πλήρωναν μιά ζωή γιά νά τρέφονται οί κηφήνες πολιτικοί, δικαστικοί, εισαγγελείς, αστυνομικοί καί κάθε λογής δημόσιος λειτουργός.

Όμως δέν τό έπραξαν, καί θέλησαν νά συνεργαστούν μέ τόν εχθρό καί νά αποδεχτούν τήν ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στούς Εβραιοναζί ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

Βρώμικα μικρά καί πεινασμένα ανθρωπάκια.

Πολιτικοί, Κόμματα, Εισαγγελείς, Δικαστές, Αστυνομικοί, Φοροεισπρακτορες Εφοριακοί (Γκοτζαμπασηδες), καί όλων τών ειδών Δημόσιοι Λειτουργοί.

Όλοι τους θά γραφτούν μέ μελανά γράμματα στήν ιστορία τής Ελλάδος.

Όλοι τους θά αμαυρώσουν τό όναμα πού θά αφήσουν στούς απογόνους τους, οί οποίοι θά ντρέπονται γιά τό όνομα πού θά φέρουν.

Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παδαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί.

‘Ο λαός αυτοκτωνεί, είναι άνεργος, πεινάει , καί από επάνω τού παίρνουν καί τό σπίτι.
Τά παιδάκια λυποθημούν στό σχολείο από τήν πείνα.
Κρυώνουν τόν χειμώνα καί στήν προσπάθειά τους νά ζεσταθούν, καίγονται από τά μαγκάλια.
Εάν ήταν όλοι αυτοί πραγματικοί Έλληνες, θά ανέχονταν όλη αυτήν τήν κατάσταση;

Πάντως νά γνωρίζουν όλοι αυτοί οί προδότες, ότι είνα αναλώσιμοι καί κάποια στιγμή θά τούς πετάξουν, αφού πάρουν από αυτούς , αυτό πού θέλουν , καί ότι οί Ναζί πάντα εκτελούσαν τούς προδότες.

Όμως, άς τό γνωρίζουν καλά όλοι αυτοί.

Η Ελλάς θά απελευθερωθεί καί οί Έλληνες θά σταθούν ξανά στά πόδια τους, όμως άλλωστε έκαναν στούς αιώνες, όπως γνωρίζουμε από τήν ιστορία.

Όλοι αυτοί όμως θά λογοδοτήσουν καί θά λάβουν τό ανάλογο τίμημα τής προδοσίας τους.

………μόνον λίγο καιρό ξαποσταίνει

καί ξανά πρός τήν ΔΟΞΑ τραβά.

Αργύριος Μαρινάκης.

Έλλην Πολίτης

Αθήνα 20 Ιουνίου 2016

http://ift.tt/2t57glq

The post Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί Λειτουργοί (Εφοριακοί,… appeared first on Triklopodia.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.