Τα μήλα τών Εσπερίδων (Βίντεο)

Με την Κωδικήν ανάλυσιν τού γνωστού Μύθου σημαίνεται το Έσω Πύρ τών σωμάτων, αλλά και το Έσω Πυρ τού Λόγου.
Τί δηλώνει το όνομα «ΜΗΛΑ» και γιατί αυτά είναι «ΧΡΥΣΑ»;
Γιατί πρέπει ο Ηρακλής να τα αναζητήση στον κήπον τών ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ;

Η Εσπέρα δηλώνει το τέλος τής ημέρας και η Εσπερίς, το τέλος τής αναζητήσεως κάθε Ηρακλέους μαθητού, που βαδίζει την οδόν τής Σοφίας και τής Γνώσεως.
Τα Μήλα αναμένουν κάθε ερευνητή…

The post Τα μήλα τών Εσπερίδων (Βίντεο) appeared first on Triklopodia.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.