Η Άμεση Δημοκρατία χτυπάει την πόρτα της ΠΟΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της «Άμεσης Δημοκρατίας-120»

 

Οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων στο συνέδριο της δημοσιογραφικής ομοσπονδίας ΠΟΕΣΥ γίνονται με την εμφάνιση μίας νέας παράταξης. Η «Άμεση Δημοκρατία – 120» θα προωθήσει την Άμεση Δημοκρατία και την εφαρμογή του ακροτελεύτιου Άρθρου 120 του Συντάγματος για απελευθέρωση της δημοσιογραφίας από τον έλεγχο και την Κατοχή που έχει επιβάλλει το καθεστώς της Παγκοσμιοποίησης.

Βασικός λόγος που δημιουργήσαμε την παράταξη της Άμεσης Δημοκρατίας είναι να πετύχει να εφαρμοστεί συνδυασμένο εκλογικό σύστημα «Αντιπροσωπευτικής Άμεσης Δημοκρατίας», που θα επιτρέπει στα μέλη να επιλέγουν τα όργανα διοίκησης με συνδυασμό απόλυτης απλής αναλογικής με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων (όχι μόνο τους υποψήφιους μίας παράταξης όπως ισχύει σήμερα) και αμεσοδημοκρατικής κλήρωσης για εκπροσώπηση όσων έριξαν λευκό, άκυρο ή απείχαν. Το αποτέλεσμα, είναι το μέλος θα μπορεί να ψηφίζει μέλη διαφόρων παρατάξεων και ανεξάρτητους υποψηφίους με απόλυτη ισότητα στις πιθανότητες εκλογής.

Δεν θα υπάρχει πια «χαμένη ψήφος». Θα είναι «δημοψηφισματικές εκλογές» όπου τα μέλη θα επιλέγουν την κάλυψη των θέσεων με κλήρωση μέσω του λευκού, αποχής ή άκυρου ή θα επιλέγουν το αντιπροσωπευτικό σύστημα αλλά με απόλυτη απλή αναλογική.

Αυτό το σύστημα εκλογών θα μπορέσει να αποτελέσει το θεμέλιο για να ανατραπεί κάθε σχέδιο εξω-δημοσιογραφικών χώρων να ελέγχουν τη διοίκηση των Ενώσεων διότι απλούστατα θα είναι αδύνατο να προβλεφθεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα από ενιαίο μη παραταξιακό ψηφοδέλτιο + αμεσοδημοκρατική κλήρωση.

Προφανώς, για να είναι αποδοτικό αυτό το σύστημα και να αναδεικνύονται μέλη που έχουν ικανότητα άσκησης διοίκησης, όλα τα μέλη θα περάσουν από σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση για ανάπτυξη ικανοτήτων άσκησης διοίκησης, οι οποίες όμως θα τους δώσουν και ένα ασφαλές υπόβαθρο για να αξιολογούν με αξιοπιστία την κάθε υφιστάμενη διοίκηση.

Η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι μόνο για δημοψηφίσματα. Είναι το μέσον για την αξιοποίηση και διοχέτευση της εξουσίας κάθε πολίτη, μέλους κλπ στην διακυβέρνηση, διοίκηση κλπ ενός κράτους ή της κάθε Ένωσης στην δική μας περίπτωση. Η συλλογική έκφραση είναι το δημοψήφισμα, ενώ η ατομική έκφραση μέσω κλήρωσης μπορεί να έχει εφαρμογή οπουδήποτε χρειάζεται να υπάρχει ένας «ανεξάρτητος πληθυσμός ελέγχου» η σύνθεση του οποίου δεν θα μπορεί να προβλεφθεί ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος ελέγχου τους από τρίτους.

Ορισμένοι από τους άξονες που η «Άμεση Δημοκρατία – 120» θα κινηθεί και προωθήσει, μέσω Άμεσης Δημοκρατίας και αλληλεπίδρασης δημοσιογράφων-πολιτών, είναι:

 

  • Νομικός ακτιβισμός κατά μνημονιακών παραβιάσεων. Ο νομικός ακτιβισμός με διαρκή, ανένδοτη και εστιασμένη νομική προσβολή σε όλα τα «τετελεσμένα» που έχουν καταστρέψει τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες, είναι ο μοναδικός ασφαλής τρόπος που εξαρτάται από εμάς και φέρνει εφαρμόσιμα αποτελέσματα. Και όταν γίνει με συγκέντρωση λαϊκής στήριξης πέρα από τον δημοσιογραφικό κόσμο, θα καταστήσει τις Ενώσεις μας αιχμή του δόρατος για όλη την ελληνική κοινωνία. Για να εκτελέσουμε τους εκτελεστές της Ελλάδας.

 

  • Διαχωρισμός «ιδιοκτήτη»-«εργοδότη». Πιστοποίηση, point system εργοδοτών. Θα κινηθούμε για να θεσμοθετήσουμε την αποσύνδεση του ιδιοκτήτη από τον εργοδότη και τη ριζική τροποποίηση της φύσης του εργοδότη. Ο εργοδότης θα είναι ένα πρόσωπο πιστοποιημένο (με συγκεκριμένη αποδεκτή διαδικασία) ότι είναι αξιόπιστο να καλύψει τις εργασιακές, κοινωνικές και κρατικές απαιτήσεις, δηλαδή θα έχει την υπόσταση σχεδόν ως ορκωτού λογιστή αλλά σε πολύ ανώτερο επίπεδο, μορφή και εύρος τομέων. Θα αποτελεί την κοινωνική εξασφάλιση ότι τα σημερινά φαινόμενα αυθαιρεσίας από ιδιοκτήτες-εργοδότες δεν θα υπάρχουν πια και ότι οι σωστοί επαγγελματίες δεν θα υφίστανται τις επιπτώσεις από λαμόγια «συναδέλφους» τους.

 

  • Δημιουργία του «ΚΕΡΒΕΡΟΣ» (Κοινωνικός Έλεγχος της Ραδιοτηλεοπτικής Βιομηχανίας και των Ελληνικών Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών και Συχνοτήτων). Το σκεπτικό της πρότασης για να δημιουργηθεί ο κοινωνικός ελεγκτικός οργανισμός ΚΕΡΒΕΡΟΣ είναι ότι οι συχνότητες εκπομπής αποτελούν περιουσία των Ελλήνων πολιτών και πάνω σε αυτές στηρίζεται η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών), η ύπαρξη και λειτουργία των οποίων, με τη σειρά της, στηρίζει τη σχετική ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία. Ο ΚΕΡΒΕΡΟΣ θα εφαρμόζει «point system» τόσο για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς αλλά και για όλους τους φορείς της ραδιοτηλεοπτικής βιομηχανίας (από διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες παραγωγής προγραμμάτων μέχρι το ΕΣΡ και εταιρίες δημοσκοπήσεων), ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν αντικειμενικά και ποσοτικά πώς αυτοί επηρεάζουν την αξιοποίηση της περιουσίας τους: της συχνότητας εκπομπής. Θα προωθηθεί νομοθεσία ώστε η βαθμολογία του «point system» να έχει οικονομική και λειτουργική επίπτωση στους φορείς.

 

  • Δημιουργία δικτύου ασφαλών δημοσιογραφικών επικοινωνιών. Η παράταξη θα προωθήσει και συντονίσει ένα διεθνές ανοικτό πρόγραμμα δημιουργίας δημοσιογραφικού δικτύου ασφαλών επικοινωνιών, που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο με τεχνολογικά μέσα όσο και με νομοθετικές και πολιτικές ενέργειες που θα κάνουν την παρακολούθηση των δημοσιογραφικών επικοινωνιών εξαιρετικά δύσκολες και ασύμφορες.

 

Παρακαλούμε τα μέλη της ΕΣΠΗΤ να μην ακούσουν τις Σειρήνες της αποχής και να έρθουν να ψηφίσουν στις 16 και 17 Ιουνίου, στηρίζοντας την «Άμεση Δημοκρατία-120» η οποία υπάρχει για να εξουδετερώσει αυτά που τους απωθούν και τους προκαλούν να απέχουν. Το πρόγραμμα της παράταξής μας φτάνει στο σημείο να επιτρέπει στην αποχή να έχει άμεσο αντίκτυπο στη διοίκηση της Ένωσης (ΕΣΠΗΤ, ΠΟΕΣΥ κλπ) με Άμεση Δημοκρατία και όχι να λειτουργεί υπέρ των Καθεστωτικών όπως δυστυχώς γίνεται μέχρι σήμερα.

 

Μην τους χαρίσετε την Ένωση. Ρίξτε τους Άμεση Δημοκρατία.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.