Πήγασος: Δεν γνωρίζουμε κάτι για πλειστηριασμό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 2226/20.06.2017 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε ημερομηνία και διαδικασίες πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων  της “ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής ως “Εταιρία”) και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών απαντήσεών μας και ενημερώσεων των αρμοδίων Αρχών και του επενδυτικού κοινού περί της αδιάλειπτης και πάγιας αρχής μας για άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι δεν έχει λάβει γνώση επί των ως άνω αναφερομένων στα εν λόγω δημοσιεύματα τύπου, άλλως θα είχε ήδη προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.